Bostitch PL

Deklaracje Właściwości Użytkowych dla łączników budowlanych

1 lipca 2013 roku Dyrektywa Rady w sprawie zasadniczych wymagań dla wyrobów budowlanych 89/106/EWG (CPD) została uchylona przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR nr 305/2011). Zmiany te wzbudziły wiele pytań i wątpliwości odnośnie konieczności stosowania oznakowania CE dla wyrobów budowlanych. Na tej stronie wyjaśniamy najważniejsze kwestie i informujemy, jakie działania podjęła firma BOSTITCH, aby oferowane wyroby nadal spełniały obowiązujące wymogi prawne.

Jeśli znany jest kod referencyjny łącznika, można pobrać odpowiednią Deklarację Właściwości Użytkowych za pomocą poniższej wyszukiwarki.

Deklaracja Właściwości Użytkowych dla łączników budowlanych

Aby pobrać Deklarację Właściwości Użytkowych danego łącznika, należy wpisać kod referencyjny DWU w pole wyszukiwania lub wybrać go z listy rozwijanej poniżej. Kod referencyjny jest wydrukowany na opakowaniu łączników (na przykład EU_20_RRG8). Jeśli nie wiedzą Państwo, gdzie dokładnie znajduje się kod, prosimy kliknąć tutaj, aby zobaczyć przykład umiejscowienia kodu na etykiecie wyrobu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, nie mogą znaleźć szukanego produktu lub potrzebują dokumentu sporządzonego w innym języku, prosimy się z nami skontaktować.

Szukaj wg kodu referencyjnego

Szukaj przez zapięciem SKU