Bostitch PL

Główne elementy: Główka

Główka to ta część gwoździa, w którą uderza się młotkiem, a w przypadku mocowania pneumatycznego – uderza w nią bijak narzędzia wbijającego. Główka może być okrągła, ścięta lub ustawiona mimośrodowo.

Gwoździe z okrągłą główką mają właśnie okrągłą główkę. Wyglądają dokładnie jak gwoździe luzem, które można kupić w sklepie z art. metalowymi. Są połączone szeregowo w zwoje lub w pakiety tak, aby można było użyć narzędzia wielokrotnie, bez konieczności dokonywania ponownego ładowania po każdym wbiciu gwoździa.

  • Wszystkie gwoździe w zwojach mają okrągłe główki.
  • Nie wszystkie gwoździe w pakietach mają okrągłe główki.

Gwoździe ze ściętymi lub ustawionymi mimośrodowo główkami zawsze są łączone w pakiety, a ich trzpienie mogą stykać się ze sobą po połączeniu w pakiety. Dzięki temu można jednorazowo załadować więcej gwoździ do gwoździarki, co zmniejsza częstotliwość ładowania.

Do gwoździarki na gwoździe z okrągłą główką łączone szeregowo w pakiety wchodzi zazwyczaj 50 gwoździ, natomiast do gwoździarki na gwoździe w pakietach ale ze ściętą główką wchodzi na ogół 75 gwoździ. Oczywiście liczba gwoździ na jedno załadowanie zależy od długości magazynka i od grubości gwoździ.

Różnica siły mocowania między gwoździami z okrągłą główką a gwoździami ze ściętą główką jest bardzo nieznaczna. Siła mocowania zależy najbardziej od trzpienia gwoździa. Główka zaczyna mieć znaczenie dopiero, gdy trzpień zaczyna wyślizgiwać się z drewna (wyjmowanie). Główka powstrzymuje oddzielenie się materiału górnego od podłoża, i w pewnych przypadkach, gdy ten górny materiał jest nie tak mocny jak materiał na spodzie, można wyciągnąć główkę przez ten materiał znajdujący się na górze (tzw. przeciągnięcie). Siły przeciągania w przypadku gwoździ z okrągłą główką i gwoździ ze ściętą główką są bardzo zbliżone.

Jeśli potrzebujesz informacji o gwoździach określonego typu, poproś o nie w lokalnym punkcie sprzedaży.

Gwoździe do prac wykończeniowych i gwoździe sztyftowe mają prostokątne główki. Są one tej samej szerokości, co ich trzpienie, ale ich rozpiętość jest większa niż trzpienia. Zwiększa to siłę mocowania tych gwoździ, ale oczywiście siła przeciągania jest mniejsza niż w przypadku gwoździ o większych, okrągłych czy ściętych główkach.

Wielkość główek gwoździ może być różna, zależnie od średnicy trzpienia gwoździa i od rodzaju zastosowania. Gwóźdź o małej średnicy ale o dużej średnicy główki może łatwiej ulec uszkodzeniu przez odłamanie główki od trzonka. Zwiększanie średnicy główki obniża również liczbę gwoździ w zwoju czy w pakiecie. W niektórych szczególnych zastosowaniach, np. przy mocowaniu gontów dachowych, wymagane są bardzo duże główki. Średnica główki tych gwoździ papowych wynosi 10 mm, by mocno przytrzymywały gonty i by gonty nie były zdzierane przez silny wiatr.