Bostitch PL

Główne elementy: Kąt i nachylenie

Kąt nachylenia gwoździa

Mówiąc o nachyleniu gwoździa, mamy na myśli liczbę stopni odchylenia od pionu. Innymi słowy, kąt 15 stopni oznacza, że gwoździe odchylają się od pionu o 15 stopni.

Ma tu znaczenie kąt, pod jakim gwoździe są łączone szeregowo. Gwoździe łączone szeregowo pod kątem można stosować w narzędziach z mniej obszernymi magazynkami, co sprawia, że takim narzędziem łatwiej jest posługiwać się w ciasnych narożach. Gwoździe Bostitch w zwojach są nachylone pod kątem 15-16 stopni.

Niektóre gwoździe Bostitch są nachylone pod kątem zero stopni. Gwoździe z okrągłą główką łączone szeregowo w pakiety zazwyczaj są nachylone pod katem 21 stopni. Niektóre są nachylone pod kątem tylko 17 stopni, i w tym przypadku potrzebne są inne narzędzia do ich wbijania. Gwoździe Bostitch w pakietach również różnią się wielkością kąta, pod jakim są łączone szeregowo, który wynosi 21° w przypadku gwoździ łączonym plastikiem, 28° dla gwoździ łączonych drutem, i 33° dla gwoździ łączone szeregowo w pakiety, łączonych taśmą papierową.

Podziałka

Podziałka jest określeniem na odległość między gwoździami. Ponieważ łączone szeregowo w pakietach gwoździe ze ściętą główką, gwoździe sztyftowe, gwoździe do prac wykończeniowych i sztyfty stykają się z sobą, to dla nich tego terminu nie używa się. W przypadku wszystkich innych typów gwoździ podziałka oznacza odległość od środka jednego gwoździa do środka następnego gwoździa.

Są trzy różne podziałki gwoździ w zwojach, stosowane przez Bostitch i Bostitch Atro. W pierwszym typie, (pierwotnie znanym jako gwoździe N), zakres średnic wynosi od 2.0 do 2.5 mm a podziałka jest mniejsza, tzn. gwoździe znajdują się bliżej siebie, a co bardzo ważne, gwoździe są zgrzewane z sobą w górnej części trzpieni. Gwoździ tych używa się przede wszystkim w N58C i Roll 60.

W drugiej kategorii, znanej jako gwoździe FAC, gwoździe są zgrzewane w większej podziałce, czyli są bardziej od siebie oddalone i są zgrzewane bardziej w dolnej części trzpienia. Są one stosowane w szerokim asortymencie narzędzi, od N71C (RHC700) do N512C. Trzeci typ gwoździ jest stosowany wyłącznie przez Bostitch Atro Roll 32. Tu gwoździe są zgrzewane bardzo blisko siebie i pod kątem zero stopni zamiast standardowych 15 stopni, które to nachylenie jest przyjęte dla całej reszty asortymentu.

Ostrzeżenia dotyczące doboru łączników do narzędzi i zastosowań.

  1. Ponieważ tak się składa, że magazynek narzędzia jest ustawiony pod pewnym kątem, to nie można założyć, że gwoździe, które będą pod takim samym kątem, będą zachowywać się w narzędziu w sposób bezpieczny.
    Wspomniane wyżej czynniki, jak na przykład wielkość główki, podziałka, średnica trzpienia i typ łączenia szeregowego, to wszystko razem może wpłynąć na to, czy gwoździe będą kompatybilne z jakąkolwiek gwoździarką.
    Narzędzia do mocowania oraz łączniki produkcji Stanley są opracowane jako jedna kompatybilna i bezpieczna całość robocza, o ile nie będzie innej informacji na ten temat. Należy ten punkt podkreślić w stosunku do każdego, kto rozważa wykorzystanie elementów złącznych nie pochodzących od firmy Bostitch, o ile nie ma akurat innych zaleceń w tym względzie.
  2. Nie wysuwaj konkretnych zaleceń czy stwierdzeń przy rekomendowaniu czy dostarczaniu łączników. Jeśli wykończenie łącznika czy materiał, z którego został on wykonany posiada pewne właściwości, to w każdym pudełku elementów złącznych znajdzie się świadectwo, podające specyfikację (wymagania) dotyczące tych elementów. Jeśli ty lub twój klient potrzebuje więcej informacji na temat gatunku zastosowanego materiału czy właściwości konkretnych łączników, to należy skontaktować się w tej sprawie z lokalnym działem technicznym Stanley.