Bostitch PL

Łączniki wbijane: gwoździe, kołki i sztyfty

Są trzy typy gwoździ:

  • Gwoździe w zwojach
  • Gwoździe łączone szeregowo w pakietach
  • Gwoździe do prac wykończeniowych, ‘Gwoździe ‘T’ oraz sztyfty

Gwoździe w zwojach

Przeznaczone do użycia masowego, zwoje składają się z dużej ilości gwoździ, co oznacza, że czas przestoju na ponowne ładowanie można zmniejszyć do minimum. Stosowane są do palet i skrzyń, płotów, mebli ogrodowych i w branżach budowlanych. Na ogół zwoje gwoździ o średnicach od 2.0 mm do 2.2 mm zawierają 350 gwoździ.

Zwoje gwoździ o średnicach od 2.5 mm do 3.1 mm. Zawierają 225 gwoździ.

W zwojach gwoździ papowych jest 120 gwoździ, ponieważ główki tych gwoździ mają znacznie większą średnicę.

Gwoździe łączone szeregowo w pakietach

Przeznaczone są na potrzeby rynku budowlanego, gdzie ważne jest znalezienie właściwej kombinacji ciężaru narzędzia i niezależności w pracy. Pakiety składają się z mniejszej ilości gwoździ niż zwoje (około 25 szt.), i mniej ich ładuje się do gwoździarki, więc narzędzie jest lżejsze. Prostsza konstrukcja mechanizmu podającego gwoździe w pakietach również składa się na to, że ciężar narzędzi może być mniejszy niż w przypadku gwoździ o tych samych wymiarach ale w zwojach. Nabiera to znaczenia przy pracy z drabiny, gdy trzyma się stale wyciągniętą rękę.

(Pamiętaj, że w pracach na drabinie można używać tylko narzędzi w włącznikiem sekwencyjnym).

Gwoździe łączone szeregowo w pakietach mogą być łączone na trzy sposoby – drutem, plastikiem i papierem. Gwoździe łączone drutem lub papierem mają tradycyjnie ściętą główkę, by ich trzpienie mogły stykać się po połączeniu. W ten sposób w pakiecie można zmieścić więcej gwoździ.

Gwoździe w pakietach, łączone szeregowo taśmą papierową

Ten typ łączenia jest idealny do stosowania w budownictwie, gdyż nie będzie tu odpadków z łączenia gwoździ.

Gwoździe w pakietach, łączone s zeregowo drutem

Tradycyjne łączenie gwoździ drutem nadaje pakietom większą sztywność i odporność na wilgoć.

Gwoździe w pakietach, łączone s zeregowo plastikiem

Gwoździe w pakietach, łączone plastikiem mają tradycyjnie pełną, okrągłą główkę. Są one preferowane w budownictwie, chociaż w porównaniu do gwoździ ze ściętą główką mają tylko nieznacznie większą siłę mocowania. Łączenie jest pod kątem, by pomieścić nakładające się na siebie główki.

Gwoździe do prac wykończeniowych, ‘Gwoździe ‘T’ oraz sztyfty

Gwoździe do prac wykończeniowych (gwoździe sztyftowe) i gwoździe T mają zazwyczaj przekrój prostokątny a nie okrągły.

Ich średnice są mniejsze niż gwoździ w zwojach i gwoździ w pakietach, są one używane przede wszystkim w pracach wykończeniowych, do mocowania listew w budownictwie i w stolarstwie.

Podstawowe elementy składowe gwoździ

Gwóźdź składa się z czterech istotnych elementów, których kombinacja określa jego przydatność do konkretnego typu mocowania: