Bostitch PL

Nazewnictwo gwoździ - Zestawienie numerów katalogowych

Gwoździe w zwojach mogą nazywać się F lub N, z dodaniem ciągu cyfr i liter, które utworzą jednoznaczny kod SKU.

F to skrót od Flat Angle Coil, używany dla gwoździ o średnicy miedzy 2.5 mm. a 3.1 mm. Gwoździ tych używa się w narzędziach N71C, N89C, N400C.

N jest to stare oznaczenie gwoździ mających średnicę od 2.03 do 3.1 mm, do stosowania w gwoździarkach pneumatycznych. Gwoździe te przeznaczone są do stosowania w starych N55, N58C, N63C, N64C i w modelach Roll 50, 60, 70, itd.

S, KN, BRT, RH i MCN wszystkie oznaczają gwoździe łączone szeregowo w pakietach, mające różne typy łączenia szeregowego, i pasują one do szczególnych modeli narzędzi:

  • Gwoździe S mają ściętą główkę i są zgrzewane drutem (Clipped Head Wire Welded Nail); pasują do modeli standardowych: N80S, F28WW.
  • Gwoździe KN mają okrągłą główkę i są łączone szeregowo plastikiem; pasują tylko do modelu: KN85PP.
  • Gwoździe BRT mają okrągłą główkę i są łączone szeregowo plastikiem, do stosowania w modelach Berta.
  • Gwoździe RH mają okrągłą główkę i są łączone szeregowo plastikiem (Round Head Plastic Collated Nails), do stosowania w modelu F21PL.
  • Gwoździe PT mają ściętą główkę i są łączone szeregowo taśmą papierową (Clipped Head Paper Tape Collated Nails), do stosowania w modelu: F33PT i w innych narzędziach na taśmę papierową.
  • Gwoździe MCN mają okrągłą główkę I są łączone szeregowo plastikiem (Round Head Plastic Collated Nails), do stosowania w gwoździarkach typu Metal Connector Nailers.

Te liczne skróty dla gwoździ łączonych szeregowo w pakietach także uzupełniane są ciągiem cyfr i liter, tworzących unikalny kod SKU.

Najczęściej trzy następujące tu cyfry opisują średnicę trzpienia bez używania przecinka dziesiętnego. Na przykład gwóźdź o średnicy 3,1 mm będzie mieć oznaczenie:

SKU: F310

Następne cyfry charakteryzują trzpień: R oznacza trzpień pierścieniowy (Ring Shank), S oznacza trzpień śrubowy (Screw Shank) a SP oznacza trzpień spiralny (Spiral Shank) Tak więc, jeśli chcemy, by nasz przykładowy gwóźdź miał trzpień pierścieniowy, dodamy R:

SKU: F310R

(Gwoździe gładkie nie mają w oznaczeniu cyfr podających ich charakterystykę)

Długość łącznika Następne dwie lub trzy cyfry wskazują długość gwoździa w mm. Jeśli gwóźdź poprzedniego przykładu ma długość 90 mm i trzpień pierścieniowy, to będzie oznaczany:

SKU: F310R90

Wykończenie /pokrycie lub materiał Te właściwości są następujące:
G8, BG, G50, BG, ETC. Jeśli nasz przykładowy gwóźdź ma mieć wykończenie 8 mikronowe, to do kodu dodamy G8

SKU: F310R90G8

Profil ostrza gwoździa Następnie w kodzie SKU oznaczany jest profil ostrza gwoździa, w następujący sposób. FP, BP, CP, BCP. Czyli, jeśli ostrze przykładowego gwoździa ma być na ścięte tępo (Blunt Chisel Point), to musimy dodać BCP:

SKU: F310R90G8BCP

Następna część kodu SKU oznacza wielkość zwoju. Dostępne w sprzedaży większe zwoje zwane jumbo zawierają różną liczbę gwoździ, zależnie od typu gwoździ. Zwój jumbo zawierający 1000 gwoździ będzie mieć oznaczenie J1, a zwój zawierający 900 gwoździ - J9. A więc, jeśli w naszym przykładzie gwoździe były dostępne w zwoju jumbo, to kod będzie wyglądać tak:

SKU: F310R90G8BCPJ1

Profil zwoju dla gwoździ, które mają pasować do modeli Stanley Atro: Roll 32, Roll 50, 60, 70, i również to jest zapisane dwiema ostatnimi cyframi w kodzie: AT. Sufiks AT stosowany jest tylko dla gwoździ przeznaczonych do stosowania w modelach narzędzi z serii Roll. Jeśli więc gwóźdź z naszego przykładu ma być stosowany w narzędziu z serii Roll, to będzie mieć sufiks AT w kodzie:

SKU: F310R90G8BCPJ1AT